Inkontinencia a jej možnosti liečby

Inkontinencia moču alebo nežiaduci únik moču. Tak by sa dala nazvať strata kontroly nad hlavnou funkciou močového mechúra, čo je veľmi častým a často trápnym intímnym problémom. Jej závažnosť sa pohybuje od občasného úniku moču, ktorý môže nastať napríklad pri kašlaní alebo kýchaní, až po nutkanie na močenie, ktoré je také náhle a silné, že sa nedostanete včas na toaletu. Aj keď sa inkontinencia moču vyskytuje s pribúdajúcimi rokmi častejšie, nie je to úplne nevyhnutný dôsledok starnutia. Ak inkontinencia moču ovplyvňuje vaše každodenné činnosti, určite neváhajte navštíviť svojho lekára. Pre väčšinu ľudí môže jednoduchá zmena životného štýlu alebo lekárske vyšetrenie zmierniť nepohodlie a zastaviť inkontinenciu. Medzi hlavný cieľ liečby inkontinencie by sme mohli zaradiť zmiernenie úniku moču a tak pomôcť pacientom nielen po fyzickej, ale najmä po psychickej stránke.

Čo je to inkontinencia a jej typy

Inkontinencia  je veľmi nepríjemný a predovšetkým chúlostivý problém, ktorý postihuje častejšie ženy ako mužov. No napriek tomu nedobrovoľný únik moču postihuje aj mužov a mladšie generácie ľudí. Aj u mužov sa stretávame s inkontinenciou moču napríklad pri zväčšenej prostate, po operácii prostaty, či po poranení miechy následkom úrazu.

Inkontinencia ako taká sa môže prejavovať rôznorodo. Nechcený únik moču nie je tak úplne choroba. Dalo by sa povedať, že ide skôr o určitú príčinu alebo príznak, na základe ktorého vieme rozoznať jednotlivé druhy inkontinencie. Môže to byť spôsobené každodennými zvykmi, základnými zdravotnými problémami alebo fyzickými problémami a podnetmi. Dôkladné vyhodnotenie lekárom môže pomôcť zistiť, čo je za konkrétnym únikom moču a odporučiť najvhodnejšiu možnosť samotnej liečby.

Na základe niektorých základných faktorov je možné rozčleniť nedobrovoľný únik moču do niekoľkých typov inkontinencie:

Stresová inkontinencia

Moč uniká, keď vyvíjate tlak na močový mechúr kašľom, kýchaním, cvičením, smiechom alebo zdvíhaním niečoho ťažkého. Je vždy spojená s fyzickou aktivitou, ktorá je akýmsi spúšťačom tohto druhu inkontinencie. Aj váha zvyšuje tlak na váš močový mechúr a okolité svaly, čo ich oslabuje a umožňuje únik moču pri kašli alebo kýchnutí. U žien je vyššia pravdepodobnosť, že budú mať stresovú inkontinenciu. Tento rozdiel predstavuje tehotenstvo, pôrod, klimaktérium a normálna ženská anatómia. Muži s problémami s prostatou sú však vystavení zvýšenému riziku urgentnej a pretekajúcej inkontinencie.

Naliehavá urgentná inkontinencia

Pri tomto druhu inkontinencie máte náhle, intenzívne nutkanie na močenie, po ktorom nasleduje nedobrovoľná strata moču. Možno budete musieť často močiť, vrátane noci. Naliehavú inkontinenciu môže spôsobiť ľahký stav, napríklad infekcia, alebo závažnejší stav, ako je neurologická porucha alebo cukrovka. Ak má blízky člen rodiny inkontinenciu moču, najmä urgentnú inkontinenciu, je vaše riziko vzniku tohto ochorenia oveľa vyššie.

Pretekajúca inkontinencia

Dochádza pri nej k častému alebo neustálemu kvapkaniu malých kvapiek moču v dôsledku ochorenia alebo predispozície močového mechúra, ktorý sa úplne nevyprázdnil a nie je toho schopný po žiadnom vymočení.

Funkčná inkontinencia

Hlavným dôvodom pri tomto druhu inkontinencie je predovšetkým telesné alebo duševné postihnutie, ktoré bráni včas doraziť na toaletu. Napríklad pacienti s ťažkými chorobami pohybového ústrojenstva sa pravdepodobne nebudú môcť dostatočne rýchlo dostať na toaletu.

Zmiešaná inkontinencia

Vyskytuje sa únik moču, ktorý môže striedať všetky vyššie spomenuté druhy močovej inkontinencie.

Hlavné príčiny inkontinencie

Nechcený únik moču sa môže prejaviť buď ako následok prejavu určitých rizikových faktorov, ktoré vplývajú na močové ústrojenstvo a nervovú sústavu, alebo ako vrodený problém, ktorý je potrebné analyzovať a následne určiť zmiernenie príznakov inkontinencie. Medzi najčastejšie príčiny, ktoré spôsobujú inkontinenciu, patrí napríklad ochabnutie svalov panvového dna v dôsledku pribúdajúceho veku, prirodzený pôrod a tehotenstvo u žien, obezita, problém s prostatou u mužov, ochorenie alebo nádory na prostate alebo ťažká fyzická práca. Medzi ochorenia, ktoré tiež priamo ovplyvňujú inkontinenciu, zaraďujeme ochorenia spojené s poranením miechy, ochorenia mozgu a centrálnej nervovej sústavy alebo cukrovka.

inkontinencia príznaky

Existujú aj takzvané diuretiká, ktoré stimulujú močový mechúr, čím zvyšujú pocit na močenie a po ich konzumácii dokážu rýchlo naplniť celý objem močového mechúra. V takomto prípade možno hovoriť o dočasnej inkontinencii moču. Medzi takéto diuretiká zaraďujeme napríklad alkohol, kofeín, sýtené nápoje a perlivá voda, umelé sladidlá, čokoláda, chilli papričky, potraviny, ktoré majú vysoký obsah korenia, cukru alebo kyselín, najmä citrusové plody, rôzne lieky na srdce a krvný tlak a tiež sedatíva, veľké dávky vitamínu C.

Inkontinencia moču môže byť tiež pretrvávajúci stav spôsobený základnými fyzickými problémami alebo zmenou, ktorá spôsobí dlhodobejší problém. Vtedy hovoríme o možnej pretrvávajúcej inkontinencii. Tá je najčastejšie spôsobená nasledujúcimi faktormi:

Tehotenstvo

S rastom maternice sa v období tehotenstva stretávajú ženy s častejším chodením na toaletu. Je to ale úplne prirodzené pretože zväčšujúci sa plod spôsobuje čoraz väčší tlak na močový mechúr. Tento tlak neskôr môže vyvolať ochabnutie panvového svalstva, čím sa podporí riziku vzniku inkontinencie. Spolu s hormonálnymi zmenami sa môže vyskytnúť aj tzv. stresová inkontinencia. Pomocou cvičenia sťahovania svalov panvového dna sa v mnohých prípadoch docieli zlepšenie.

Pôrod

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje nechcený únik moču je prirodzený pôrod. Počas tohto pôrodu sa výrazne ovplyvňujú vnútorné orgány, na ktoré je vyvíjaný priveľký nárazový tlak. V konečnom dôsledku môže nastať poranenie orgánov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pôrodných ciest, a to močový mechúr, môžu sa oslabiť svaly v oblasti močového ústrojenstva alebo sa znecitlivejú nervy v oblasti panvového dna.

Prostata a jej zväčšenie alebo rakovina

Dalo by sa povedať, že medzi najčastejšie príčiny vzniku nechceného úniku moču u mužov patrí zväčšenie prostaty alebo rôzne ochorenia prostaty a ich následná liečba. Strašiakom je tiež rakovina prostaty. S pribúdajúcim vekom a spomenutými problémami s prostatou sa vyskytuje inkontinencia u mužov čoraz viac. Prejavuje sa rovnako, únikom moču v malých množstvách alebo častejším chodením na toaletu, najmä počas noci.

Ochabnutie svalov

Je úplne prirodzené, že ľudské telo starne. Svalová hmota sa postupne stráca a svaly začínajú strácať svoju elasticitu a ochabnú. Rovnako to platí pre pokožku a rovnako aj pre vnútorné svaly a orgány močového ústrojenstva a svaly panvového dna. Tie sa s vekom nedajú prirodzene ovládať a spôsobujú mimovoľný únik moču.

Ochorenie neurologického charakteru

Aby močová sústava fungovala tak ako má, a teda tak ako chceme, je dôležité poznať fakty, ktoré sa zaoberajú aj oblasťou nervového ústrojenstva. Práve mozog je základným centrom, ktoré rozpoznáva podnety, ktoré dostáva napríklad z močového mechúra. Na základe týchto podnetov vie rozpoznať, či je močový mechúr plný alebo či je potrebné svaly močového mechúra uvoľniť alebo naopak stiahnuť. Z tohto hľadiska je možné konštatovať, že ochorenia, ktoré sú spojené s neurologickými poruchami výrazne ovplyvňujú vznik inkontinencie. Môže ísť napríklad o Parkinsonovu chorobu, sklerózu, rôzne poranenia mozgu, ale aj cukrovka porážka a nádor na mozgu.

Akú liečbu zvoliť pri úniku moču

Konzultovanie zdravotného stavu a akékoľvek informácie o inkontinencii je ideálne prebrať so svojím lekárom. Môže to byť nepríjemná téma. Ak je však inkontinencia častá alebo ovplyvňuje akýmkoľvek spôsobom kvalitu života, je dôležité zahodiť predsudky a vyhľadať lekársku pomoc. Lekár môže tiež navrhnúť, aby ste si viedli denník, do ktorého si zapisujete, koľko tekutín vypijete a ako často musíte močiť a na základe toho môže zistiť, ako závažný je problém s únikom moču.

inkontinencia liečba

Inkontinencia moču môže byť tiež spôsobená ľahko liečiteľným zdravotným stavom, ako napríklad:

Infekcie močových ciest – infekcie môžu dráždiť močový mechúr a spôsobiť silné nutkanie na močenie a niekedy aj inkontinenciu.

Zápcha – konečník sa nachádza v blízkosti močového mechúra a zdieľa mnoho rovnakých nervov. Tvrdá zhutnená stolica v konečníku spôsobuje, že tieto nervy sú nadmerne aktívne a zvyšujú frekvenciu močenia.

Nechirurgické ošetrenie

Praktický lekár môže spočiatku navrhnúť niekoľko jednoduchých opatrení, aby zistil, či pomáhajú zlepšiť jednotlivé príznaky úniku moču.

Môžu to byť napríklad:

  • zmeny životného štýlu, ako je chudnutie a znižovanie obsahu kofeínu a alkoholu
  • cviky na panvové dno, kde ich stlačením posilňujete svaly panvového dna
  • tréning močového mechúra, kde sa naučíte spôsoby, ako čakať dlhšie medzi nutkaním na močenie a močením

Môže vám tiež prospieť používanie inkontinenčných produktov, ktoré dávajú pocit istoty a bezpečia. Moderné pomôcky sú diskrétne a chránia pred vlhkosťou aj zápachom moču. Ich široký sortiment umožní každému výber najvhodnejšieho variantu podľa veľkosti a stupňa inkontinencie. Patria tu napríklad absorpčné vložky či špeciálne nohavičky.

Ak sa aj napriek vyššie uvedeným metódam nepodarí znížiť únik moču, môže sa odporučiť liečba pomocou konkrétnych liekov.

Chirurgické ošetrenie

Ak opatrenia na zníženie úniku moču neprinášajú želateľné výsledky, môže sa zvážiť aj chirurgický zákrok. Postupy, ktoré sú pre vás vhodné, budú závisieť od konkrétneho typu inkontinencie.

Chirurgická liečba stresovej inkontinencie sa používa na zníženie tlaku na močový mechúr alebo na posilnenie svalov ovládajúcich močenie. Chirurgická liečba urgentnej inkontinencie zasa napríklad zahŕňa zväčšenie močového mechúra alebo implantáciu zariadenia stimulujúceho nerv, ktorý riadi svaly močového ústrojenstva.

Domáca liečba ako prevencia inkontinencie

Nie vždy sa dá zabrániť inkontinencii moču. Aby ste však pomohli znížiť riziko, udržujte si zdravú váhu, precvičujte cviky na panvové dno – tzv. Kegelove cviky, vyvarujte sa dráždeniu močového mechúra jedlom, ako je kofeín, alkohol a kyslé jedlá a naopak, jedzte viac vlákniny, ktorá môže zabrániť zápche, ktorá je taktiež možnou príčinou vzniku močovej inkontinencie a nefajčite. Okrem toho poznali naše babičky recepty na rôzne druhy čajov a tinktúr z byliniek, ako napríklad „myší chvost“, alchemilka alebo brusnica. Celkový zdravý životný štýl dokáže zabrániť ako prevencia nielen pri zdravotných ale aj pri psychických ťažkostiach.