Libido ovplyvňuje základ našej sexuality – ako si ho udržať v norme?

Chuť na sex a sexuálna príťažlivosť voči druhému človeku je základným symbolom sexuality každého z nás. Je ale zdravé libido naozaj tak bežné a samozrejmé, ako sa očakáva? Na mužských problémoch s erekciou, či na nedosahovaní orgazmu u žien, má často svoj podiel práve nízke libido. Jednoducho povedané, nechuť na sex nám môže nečakane skomplikovať (nielen) sexuálny život.

Ako libido funguje, prečo je tak dôležité a aké sú najčastejšie poruchy a problémy spojené so sexuálnou túžbou mužov a žien?

Čo je libido

Ako spomíname vyššie, libido je označenie pre sexuálnu túžbu alebo sexuálny apetít. Ide o prirodzený pud, ktorý je v prírode nevyhnutný pre proces rozmnožovania. V ríši zvierat ide často primárne o podnet k reprodukčnej funkcii, medzi ľuďmi je však potrebný aj pre uspokojenie sexuálnych potrieb a pre naše potešenie.

Podľa Sigmunda Freuda a Carla Gustava Junga, ktorí sa venovali libidu v rámci psychoanalýzy a analytickej psychológie, ide o sexuálnu energiu tvoriacu úplný základ sexuality, ktorá zároveň predstavuje psychickú energiu ako základ všetkých psychických prejavov.

Pre vzniknutie túžby po sexuálnom zblížení dvoch jedincov je ale potrebných niekoľko dejov a procesov, preto nie je zdravé libido u ľudí tak samozrejmé, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Ako libido funguje

Epicentrum libida sa pohybuje na hranici hormonálnej sústavy a psychiky. Preto je proces jeho vzniku veľmi zložitý a často sa stáva, že stačí aj nenápadný podnet na jeho ovplyvnenie.

Na libido vyplývajú v prvom rade hormóny vylučované v spodnej časti medzimozgu (hypotalamus). Ide o gonadotropné hormóny, ktoré sa presunú do pohlavnej sústavy, kde regulujú a ovplyvňujú činnosť pohlavných žliaz a vylučovanie pohlavných hormónov.

Sekrécia mužského testosterónu je riadená luteotropínom (luteinizačný hormón). Tvorbu estrogénu zase udržuje folikulotropín (folikulostimulačný hormón), ktorý zároveň riadi dozrievanie vaječníkov.

Medzi látky, ktoré ovplyvňujú libido, patria:

 • Testosterón
 • Estrogén
 • Oxytocín
 • Progesterón
 • Serotonín
 • Noradrenalín
 • Acetylcholín

V prípade testosterónu, estrogénu a oxytocínu platí priama korelácia, čo zjednodušene znamená, že ak klesne hladina týchto hormónov, automaticky klesá libido a naopak.

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s libidom

Sexuálna túžba v priebehu života kolíše a je prirodzené, ak má človek obdobia, kedy nemá chuť na sex, alebo naopak, kedy túži byť nadmieru sexuálne aktívny. Zníženie libida však môže signalizovať aj pridružené problémy, ktoré sa samé len tak nestratia a je potrebné ich aktívne riešiť.

Problémom však je, že poruchy spojené s libidom nie je možné celoplošne definovať, pretože čo je u jedného človeka normálne, môže byť u druhého signálom problému. S čím a teda môžeme stretnúť?

Znížené libido u mužov

Klesajúce libido sa u mužov prejavuje poklesom záujmu o sexuálne zbližovanie s partnerkou. Objavuje sa absencia dotykov a celkového fyzického kontaktu v zabehnutom dennom kolobehu a zo sexu sa stáva nudná rutina. Často dochádza k úplnej strate záujmu o sexuálny život.

Strata libida u mužov

Ak je postupné znižovanie libida prehliadané, dochádza k úplnej strate libida. Muž sa stáva pasívnym v oblasti pohlavného správania a miznú myšlienky a fantázie spojené so sexuálnym životom. Často sa objavuje problém s erekciou, ktorý sexuálnu nechuť len posilňuje. Muž stráca záujem aj o masturbáciu, a to dokonca aj po dlhej sexuálnej absencii.

Znížené libido u žien

Ženské libido, a teda aj jeho znižovanie, je úzko prepojené so psychikou a hormónmi. Pri hormonálnych zmenách, ktoré sú v ženskom tele veľmi časté, môže dôjsť k zníženiu chuti na sex. Podobne je to aj pri psychickej záťaži alebo pri problémoch vo vzťahu. Zníženie libida sa u žien prejavuje nedostatočným vzrušením pred sexuálnym aktom, ktoré je signalizované najmä bolesťou pri styku a problémom dosiahnuť orgazmus.

Strata libida u žien

Podobne ako u mužov, aj u žien je nepodchytené zníženie libida vstupnou bránou k jeho úplnej strate. V ženskej terminológii tomuto stavu hovoríme aj frigidita. Ide o úplnú stratu záujmu o akékoľvek sexuálne zblíženie, absenciu sexuálnych fantázií a rozkoše pri styku. Frigidita je často sprevádzaná veľkými bolesťami pri styku, a to väčšinou v dôsledku suchej pošvy.

Zvýšené libido u žien a mužov

Málokto by tomu veril, no aj zvýšené libido predstavuje problém, ktorý je potrebné riešiť. Takýto stav je často výsledkom „zbláznenia hormónov“ a vyžaduje si hormonálnu liečbu. Ide totiž o abnormálnu produkciu hormónov, ktorá pôsobí nielen na pohlavnú sústavu a sexuálnu aktivitu, ale vyčerpáva organizmus ako celok a pri dlhodobej aktivite môže spôsobiť pridružené problémy.

libido problémy

Čo vplýva na hladinu libida

Hladinu libida ovplyvňujú najmä hormóny a hormonálne zmeny, ktoré sú u ľudí veľmi časté a nie je možné ich predpovedať alebo dopredu regulovať. Na hormonálnu sústavu, podobne ako na psychiku, má vplyv veľa javov z vnútorného aj vonkajšieho okolia.

Sexuálna aktivita a chuť na sex vyplývajú zo súboru viacerých faktorov, ktoré spolu fungujú a vytvárajú tak v organizme pôdu pre zdravý sexuálny život. Niekedy však stačí, že vypadne jedna „súčiastka“, a problémy sú na svete.

Faktory vplývajúce na libido podľa pohlavia

Mužské libido najčastejšie ovplyvňuje:

 • nízka hladina testosterónu (hypogonadizmus)
 • užívanie liekov na úpravu prostaty alebo erekcie s vedľajšími účinkami
 • chronické ochorenia, syndróm nepokojných nôh
 • erektilná dysfunkcia

Ženské libido najčastejšie ovplyvňuje:

 • znížená hladina estrogénu, testosterónu (napríklad počas menopauzy, tehotenstva, dojčenia, popri užívaní hormonálnej antikoncepcie)
 • odstránenie vaječníkov – chirurgicky vyvolaná menopauza
 • trauma v minulosti – napríklad incest, či znásilnenie, respektíve sexuálne zneužitie

Zníženie libida spôsobujú aj faktory, ktoré nie sú charakteristické pre konkrétne pohlavie. Ide o problémy, ktoré môžu zasiahnuť každého človeka bez ohľadu na pohlavie a vek.

Problém s hladinou pohlavných hormónov

Hladina pohlavných hormónov je zvyčajne prvou a najčastejšou príčinou problémov s libidom. Hladina testosterónu u mužov a estrogénu a progesterónu u žien ovplyvňuje mnohé procesy v organizme a je priamo prepojená so psychikou.

Úbytok pohlavných hormónov môže byť prirodzený, napríklad v dôsledku zvyšujúceho sa veku a prechodu u žien. Hormonálne zmeny však ovplyvňujú aj choroby a nedostatok látok potrebných na správne vylučovanie hormónov v organizme.

Vplyv ochorenia

Ochorenie je vyčerpávajúce pre celý ľudský organizmus a sexuálny apetít je prirodzene jedna z prvých vecí, ktorá je pri liečení a boji s chorobou odsunutá na druhú koľaj. Deje sa tak najmä pri civilizačných ochoreniach, ako je cukrovka, obezita, srdcovo-cievne ochorenia a ochorenia pohlavnej a vylučovacej sústavy.

Energiu si organizmus prirodzene šetrí aj pri bežných ochoreniach ako je chrípka, rôzne zápaly, ale aj obyčajná sezónna nádcha. Podľa ochorenia ide o prechodný, alebo aj dlhodobý stav.

Vedľajšie účinky liekov

Dlhodobé užívanie liekov má priamy vplyv na viaceré procesy v organizme, nevynímajúc libido. Najčastejšie zmeny sú pozorované pri užívaní antidepresív a hormonálnej antikoncepcie, ktorá neprirodzene upravuje hladinu hormónov v ženskom tele. Vedľajšie účinky na libido mávajú aj lieky užívané pri liečbe erektilnej dysfunkcie alebo hormonálne prípravky na zvýšenie hladiny testosterónu.

Zlá životospráva

Životospráva a zdravý životný štýl je alfou a omegou pre zdravé telo a celkové zdravie a správne fungovanie organizmu. Nezdravé jedlá, málo spánku a pohybu, nedostatočná regenerácia, nadmerné pitie alkoholu a fajčenie cigariet negatívne vplývajú na tvorbu a vylučovanie pohlavných hormónov, čím sa dostávajú do priameho súvisu so sexuálnou chuťou a aktivitou. Zlé stravovacie návyky a konzumácia alkoholu navyše môžu negatívne pôsobiť aj na plodnosť a kvalitu erekcie.

Vzťahové problémy a záťaž na psychiku

Veľké percento sexuálneho nechutenstva vzniká v psychike. Problémy vo vzťahu a v oblasti sexuálneho života môžu byť ako príčinou, tak aj dôsledkom zníženia sexuálneho apetítu. Rovnako je to aj so psychickými poruchami, úzkosťami, depresiami a celkovou dlhodobou psychickou nepohodou. Vzťahové problémy môžu spôsobiť nesúlad partnerov, ktorý sa časom odzrkadlí aj v spoločnom sexuálnom živote.

Vplyv veku na libido

Jedným z faktorov, ktoré nie je možné ovplyvniť, je vek. U mužov aj u žien je prirodzené, že so zvyšujúcim vekom sa znižuje hladina pohlavných hormónov. Aj z pohľadu psychiky je bežné, že starší ľudia už nemajú tak časté a pestré sexuálne fantázie ako mladí ľudia. Okrem toho klesá energia v rámci celého organizmu a často sú príčinou spomínané civilizačné ochorenia, ktoré sú vo vyššom veku častejšie a rozsiahlejšie.

Ako zlepšiť a podporiť libido

Zníženie libida prichádza v tichosti a postupne, preto si tento proces zo začiatku ani nemusíte všimnúť. Ideálne je venovať sa svojmu sexuálnemu životu priebežne a myslieť najmä na svoju psychickú pohodu.

Znížené libido môže byť následkom rôznych ochorení alebo rapídneho a náhleho poklesu hladiny hormónov. Takýto stav je potrebné riešiť so svojim lekárom. Existuje však niekoľko preventívnych režimových opatrení, ktoré po zaradení do dennej rutiny môžu ovplyvniť stav vášho sexuálneho apetítu.

libido liečba

Životospráva a aktívny život

Začnite sa zdravo stravovať a zabudnite na nadmernú konzumáciu alkoholu. Fajčenie cigariet by malo tiež dostať stopku a na prvé miesto by sa mal dostať pobyt v prírode na čerstvom vzduchu.

Liekom pre celkový organizmus je aj pohyb. Dobrá fyzická kondícia totiž priamo pôsobí na potlačenie vzniku viacerých civilizačných chorôb, ktoré ovplyvňujú libido. Zároveň môže pohyb podporiť správnu tvorbu a vylučovanie hormónov v organizme.

Zdravotný stav a psychické zdravie

O svoje zdravie by ste sa mali starať preventívne a na všetkých úrovniach. Či už ide o dopĺňanie vitamínov a minerálov, alebo o fyzioterapeutickú liečbu pohybového aparátu. V tele je všetko so všetkým prepojené, a preto by ste mali sústavne pracovať na zdraví jednotlivých častí vášho tela.

Rovnako dôležité je aj psychické zdravie. V prípade problémov, ako sú depresie alebo úzkosti, bezodkladne vyhľadajte pomoc psychológa alebo psychiatra. Za zlým psychickým rozpoložením môžu byť aj pretrvávajúce problémy v partnerskom vzťahu. Pokúste sa ich čo najefektívnejšie riešiť a vytvorte si tak v živote rovnováhu.

Zvyšovanie hladiny testosterónu

Každý muž by si mal počas života sledovať hladinu testosterónu. Môžete tak urobiť pri návšteve lekára, ktoré by ste mali absolvovať preventívne. Pre zvýšenie hladiny testosterónu sa odporúča užívať doplnky stravy, v prípade výrazného poklesu sa odporúča hormonálna liečba.

Odporúčané afrodiziaká

Pokiaľ sa vám nedarí zvýšiť si libido prirodzene, prípadne chcete do svojho sexuálneho života vniesť niečo nové, môžete vyskúšať silu afrodiziák. Väčšinou sa rozdeľujú na tie pre mužov a pre ženy, pretože, prirodzene, každé pohlavie potrebuje špecifickú stimuláciu k dosiahnutiu požadovaného sexuálneho vzrušenia.

Pre mužov sú veľmi obľúbené prípravky obsahujúce byliny ako Ženšen, Maca, Ginko, Saw Palmetto, Tribulus Terrestris, Muira Puama, Horny Goat a podobne. Afrodiziaká by mali obsahovať aj aminokyseliny (L-arginín, L-citrulín, L-lyzín), minerály a vitamíny.

Ženské libido môžete taktiež zvýšiť pomocou byliniek, ktoré majú zároveň blahodárne účinky na hormonálnu rovnováhu. Medzi najobľúbenejšie patria výrobky s obsahom Žeruchy peruánskej (Maca), Damiány, Krpčiarky šípolistej, červenej ďateliny alebo lucerny.

Pre zdravé libido

Pri zvyšovaní libida je potrebná a veľmi efektívna spolupráca partnerov. Navodenie príjemnej atmosféry, nežné slová a najmä harmónia vo vzťahu odlíšia sexuálne súžitie od bežných každodenných rutín. Myslite na svojho partnera/partnerku a pomôžte si navzájom k tomu, aby sa vaše sexuálne túžby a fantázie spojili v jedno. Pamätajte, že ste na to predsa vždy dvaja.